4 CUBES SERVICES

IT SERVICES FOR YOUR BUSINESSES

Postaráme sa o návrh architektúry, konsolidáciu, optimalizáciu, bezpečnosť a servis Vašej IT infraštruktúry a siete.

Zároveň sa postaráme aj o prevádzku Vašich systémov v rámci nášho dátového centra.

Služby, ktoré ponúkame


BUSINESS RIEŠENIA NA KĽÚČ
 

 • Návrh, dodávka, inštalácia a prevádzka komplexných IT systémov
 • Systémová integrácia pri dodávke a správe rozsiahlych IT riešení
 • Migrovanie IT systémov do virtuálneho prostredia a upgrade serverov aj aplikácií
 • Virtualizovanie IT systémov pre optimálne využitie kapacity serverov
 • Zálohovanie celých serverov alebo údajov pre ich rýchle obnovenie v prípade poruchy
 • Zabezpečenie IT systémov pred útokmi, pred poškodením alebo únikom údajov

VIRTUALIZÁCIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA RÔZNYCH PLATFORMÁCH

 • Návrh virtuálnej infraštruktúry na platformách VmWare a MS Hyper-V
 • Poskytovanie privátnych Cloud riešení
 • Virtualizácia dátových úložísk
 • Návrh bezpečných a efektívnych „Disaster-recovery“ plánov
 • Tvorba záloh systémov v Cloude
 • Poskytnutie sekundárnych dátových centier

VÝVOJ SOFTVÉROVÝCH RIEŠENÍ NA KĽÚČ

 • Vývoj internetových a intranetových aplikácií
 • Aplikácie na zákazku - klient/server architektúra, N - vrstvová architektúra, peer to peer architektúra
 • Návrhy a analýza databázových riešení
 • Webová integrácia
 • Vývoj a implementácia portálových a e-commerce riešení
 • Tvorba podporných nástrojov (filtrov, konverzných modulov, a pod.)
 • Aplikácie pre mobilné zariadenia

SPRÁVA, KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ A PORADENSTVO V OBLASTI IT

 • Poskytovanie operatívnej servisnej podpory
 • Zabezpečenie opravy IT zariadení
 • Poskytovanie konzultačnej podpory v rámci hot-line
 • Preventívna údržba a kontrola spojená s riešením prípadných problémov
 • Prevádzka a správa IT systémov v rámci dátového centra
 • Profylaktika softvérového a hardvérového vybavenia počítačov
 • Konzultačné služby a školenia v oblasti informačných technológií

CLOUD

Spoločnosť 4 Cubes poskytuje nasledovné služby pre prevádzkovanie Vašich IT systémov v dátovom centre v rámci virtuálnej serverovne - v cloude.

Vaše požiadavky o informácie, resp. Vaše objednávky na prenájom virtuálneho servera zasielajte na info@4cubes.sk.

čo poskytujeme

Infraštruktúrny hosting
poskytujeme prenájom infraštruktúry dátového centra alebo jej častí

Virtuálny hosting
poskytujeme prenájom výpočtového výkonu, úložiska dát

Data protection
poskytujeme vykonávanie záloh a ich ochranu 

Aplikačný hosting
poskytujeme prevádzkovanie aplikácií

čo získate

Presunom Vašich systémov do našej virtualizačnej Cloud platformy získate:

 • nižšie náklady na prevádzkovanie IT
 • garanciu výkonu a dostupnosti Vašich systémov (aplikácií)
 • voliteľne tvorbu zabezpečených záloh (zálohovanie do inej lokality, šifrovanie záloh)
 • jednoduchšiu správu (žiadne starosti s hardvérom, napájaním, chladením, strážením)

dátové centrum

Dátové centrum pre cloud je prevádzkované:

 • na značkových serveroch
 • na virtualizačnej platforme VMware
 • s využitím archivačnej platformy Veeam (Veeam Cloud Provider)
 • voliteľne na platformách MS Windows alebo Linux
 • v dátovom centre s redundanciou pre napájanie, chladenie, s viacnásobným optickým pripojením na Internet, so samočinným protipožiarnym systémom, s monitoringom, s fyzickým zabezpečením, s kontrolou prístupu osôb a s ostrahou
 • na území Slovenskej republiky

Spoločnosť 4 Cubes má vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001.


Zavedením IMS spoločnosť zvýšila efektívnosť riadenia s cieľom prispieť k spokojnosti zákazníkov.


Pracovníci spoločnosti majú nasledovné certifikáty, resp. školenia:

Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Microsoft Certified Solution Expert (MCSE)
VMware Certified Professional (VCP)
Veeam Certified Engineer (VMCE)

HOTLINE

Servisnú podporu vykonávame na základe servisnej zmluvy.
Pre nahlásenie servisnej požiadavky môžete využiť náš hotline, alebo nám zašlite e-mail s číslom Vašej zmluvy a s podrobným popisom Vašej servisnej požiadavky.

Vaše požiadavky budú spracované v súlade s odporúčaniami ITIL.

helpdesk@4cubes-services.sk

+421 2 3301 4944

V pracovné dni od 8:00 - 17:00

Pre online pomoc technickej podpory kliknite TU:

Spolupracujeme s: