VEREJNÁ WIFI SIEŤ PRE VAŠU OBEC ČI MESTO!

Vďaka projektu WiFi4EU

POŽIADAJTE O DOTÁCIU VO VÝŠKE 15 000 € NA ZRIADENIE VEREJNEJ WI-FI SIETE!

Pri podaní žiadosti Vám radi pomôžeme.

Výzva na podávanie žiadostí sa otvára 17/03/2020 o 13:00 (stredoeurópskeho času).
Žiadosti môžete podávať do 18/03/2020 o 17:00 (stredoeurópskeho času).

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

V rámci iniciatívy WiFi4EU môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15 000 EUR. Poukazy sa použijú na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestoroch obce, kde doteraz nebol žiadny bezplatný hotspot Wi-Fi.